Menu Sluiten

Baanregelement TC Balo

 • Aan ieder lid wordt een KNLTB wedstrijdpas verstrekt.
 • Op het park, naast de ingang van het clubgebouw, is een afhangbord aanwezig, waarop men kan zien of een baan al dan niet beschikbaar is.
 • Ieder lid die wenst te gaan spelen is verplicht de baan persoonlijk af te hangen, met zijn of haar pasje.
 • De speeltijd bedraagt tot 18:00 uur: 45 minuten en vanaf 18:45 uur: 30 minuten. Het afhangen dient te worden ingesteld op het moment van spelen. Begint men bijvoorbeeld om 17:45, dan mag men afhangen om 18:00 t/m 18:45. Men mag naar voren afhangen, op het moment dat de vorige afhangtijd voor de helft overschreden is. Wanneer de speeltijd om is en zich geen nieuwe spelers aandienen, mag men op de baan blijven spelen. Indien alle banen bezet zijn mag pas opnieuw worden afgehangen nadat een volledige spelperiode van een afhangtijd is verlopen.
 • Wanneer de banen bezet zijn, dient men het volgende uur te reserveren met een pasje.
 • Men dient af te hangen op de baan waar de spelers het langst gespeeld hebben, is dit gelijk of niet bekend, dan is de keuze vrij.
 • Het opzettelijk foutief instellen van het afhangen is niet toegestaan. Indien dit wordt aangetoond, kan de betrokkene direct door een ander lid van de baan verwijderd worden.
 • Gedurende de wachttijd, tussen afhangen en spelen dienen de spelers op het tennispark aanwezig te zijn.
 • Indien ’s avonds na 19:00 uur alle banen bezet zijn, hebben seniorleden en jeugdleden vanaf 13 jaar voorrang boven de jeugdleden die nog op de basisschool zitten. Deze voorrangsregel geldt niet in het geval dat een seniorlid op een baan speelt met een junior, die nog op de basisschool zit.
 • Indien ’s middags tussen 16:00 en 18:00 uur alle banen bezet zijn, hebben jeugdleden die nog op de basisschool zitten voorrang op andere leden.
 • Het bestuur heeft het recht banen te reserveren voor o.a.: trainingen, competities, toernooien. Op de gereserveerde banen kan niet worden afgehangen. Een overzicht van deze gereserveerde banen met de daarbij behorende tijden dient in de hal van het clubhuis aanwezig te zijn.
 • Men is verplicht de aanwijzingen van de groundsman/ bestuur, betrekking hebbend op het gebruik van de banen, op te volgen. Indien in de winterperiode de netten naar beneden zijn gedraaid is het betreden en bespelen van de banen verboden.
 • Het bestuur heeft de bevoegdheid de speeltijd te bekorten indien dit vanwege de situatie wenselijk wordt geacht. Wanneer niet-leden willen tennissen kan dat alleen in combinatie met een lid. Het niet-lid dient € 2,50 in het bakje naast de deur te gooien en kan hiervoor op de dag dat hij betaalt, vrij spelen.
 • Men is verplicht het tennispark mooi en netjes te houden, loslopende honden zijn verboden.
 • Men is verplicht om de baan te betreden met tennisschoenen en in sportkleding.
 • Het bestuur is bevoegd om in gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslissingen te nemen.