Menu Sluiten

Contributies

De volgende contributies gelden voor het seizoen 2019

Jeugdleden t/m 12 jaar
35,00 euro

Jeugdleden 13 t/m 18 jaar
60,00 euro

Senioren en studenten 1e jaar (spelen geen competitie)
60,00 euro

Senioren na het 1e jaar
110,00 euro

Donateurschap
15,00 euro