Menu Sluiten

Lidmaatschap

Als u lid wil worden van onze club kunt u zich aanmelden met het aanmeldingsformulier bij de penningmeester van de vereniging: Lisanne van der Bijl via penningmeester@tcbaflo.net

Download het aanmeldingsformulier

Als u het lidmaatschap wilt beëindigen dan het verzoek dit voor 31 december van het lopende jaar schriftelijke te melden bij de ledenadministratie van de TCB (penningmeester@tcbaflo.net).

Contributie 2023
Jeugdleden t/m 12 jaar€ 35,00
Jeugdleden 13 t/m 18 jaar€ 60,00
Volwassen leden*€ 110,00
Donateurschap€ 15,00
* Inclusief lidmaatschap KNLTB